Projekotwanie sztachety z plastyku na plot i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc szczególnych wypadków.

Konstrukcja sztachety plastikowe na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak przewidywane sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Reklamy